Навигација

Статут Акредитационог тела Србије

09.09.2022.Закони / Прописи

Статут Акредитационог тела Србије (објављен 21. децембра 2011. године у Сл. гласнику РС бр. 97/11), пречишћен текст закључно са изменама из Сл. гласника РС бр. 98/22 које су у примени од 09.09.2022. године