Навигација

Одлука о оснивању Акредитационог тела Србије и одлуке о изменама и допунама оснивачког акта АТС-а

28.07.2022.Закони / Прописи

Одлука о оснивању АТС-а ("Сл. гласник РС", бр.96/2016)

Одлука о изменама и допунама оснивачког акта АТС-а ("Сл. гласник РС", бр. 14/2011)

Одлука о измени оснивачког акта АТС-а ("Сл. гласник РС", бр. 95/2016)

Одлука о изменама и допунама Оснивачког акта АТС-а ("Сл. гласник РС", бр. 79/2021)