Навигација

Конференција и семинари у Црној Гори

Семинари

У организацији акционарског друштва за контролу квалитета и квантитета робе Југоинспект Београд и Друштва за сертификацију и надзор система квалитета д.о.о. JUQS и у сарадњи са ЈУСК-ом одржана је 18. конференција о квалитету на тему „Менаџмент системи у функцији безбедности и заштите здравља“, у Црној Гори, у Сутомору, од 8. до 10. 09.

Конференцију је отворио директор Акредитационог тела Србије др Дејан Крњаић и одржао уводно предавање на тему "Место и значај акредитације у оквиру нове регулативе Европске уније о слободном кретању роба".

У исто време, у Црној Гори, у Милочеру, одржана су још два скупа: 12. саветовање SQM 2008 и 3. међународни скуп ICQME 2008, у периоду од 9. до 12. септембра у организацији Универзитета Црне Горе – Машинског факултета у Подгорици, Центра за квалитет Црне Горе, Друштва за квалитет Црне Горе, Одбора Владе Републике Црне Горе за квалитет и Министарства за економски развој Републике Црне Горе, а  у сарадњи са Пословном политиком. 

На поменутим скуповима разматрана су следећа питања: квалитет и хармонизација са директивама и стандардима Европске уније; утврђивање стања програма система менаџмента квалитетом и дефинисање наредних фаза реализације стратегије унапређења квалитета; како приступити захтевима процесног модела у складу са стандардима ISO 9000; изношење и размена искустава  предузећа која су увела систем квалитета и крећу у процес усклађивања са ISO 9000; поспешивање активности на унапређењу система менаџмента квалитетом у областима образовања, туризма, саобраћаја, здравства, локалне управе и подстицање активности на примени серије стандарда ISO 14000, стандарда ISO 22000 и интегрисаних менаџмент система.

Првог дана саветовања у Милочеру, 9. септембра 2008. године, организован је округли сто на тему: „Инфраструктура квалитета у Црној Гори“ на којем су учествовали представници институција инфраструктуре квалитета. Др Дејан Крњаић је говорио о тренутној ситуацији у Србији у области инфраструктуре квалитета и о месту и значају акредитације са становишта нове регулативе ЕА која се односи на пакет мера о кретању роба на јединственом тржишту, акредитацији и надзору на тржишту из августа 2008. године.

Последњег дана саветовања, 12. септембра 2008. године одржан је округли сто на тему „Акредитација – регионална сарадња“ са поруком „све почиње и завршава обуком – сарадњом“. Округлом столу су присуствовали представници следећих акредитационих тела: Србије, Хрватске, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Македоније и Албаније. Др Крњаић је говорио између осталог и о сарадњи земаља југоисточне Европе и потреби да се поред размене искустава на оваквим скуповима обављају и едукативне активности. На округлом столу су дефинисане теме које ће се обрађивати у оквиру даље сарадње акредитационих тела у региону и то:
- регистар оцењивача,
- информациони систем,
- уредба европског парламента из августа 2008. године,
- међулабораторијска испитивања и
- признавање исправа.

На округлом столу су заједнички дефинисани закључци који ће се послати Регионалном CARDS 2006 ради  даље сарадње.
 


Др Дејан Крњаић говори на отварању конференције „Менаџмент системи у функцији безбедности и заштите здравља“

Представници АТС-а, мр Драган Бадњар, Биљана Томић и Јован Симић
 
Представница АТС, представнице АТЦГ, Милош Марковић, заменик директора БАТА

Др Д. Крањаић, директор АТС, др Т. Ристоски, директор ИАРМ, проф. др М. Перовић, предедник Програмског одбора саветовања, Р. Николић, директор АТЦГ, проф. др З. Кривокапић, председник УО АТЦГ