Навигација

ОСКАР КВАЛИТЕТА 2008

Актуелности

Оскар квалитета 2008, додела националне награде за пословну изврсност, део је традиционалне, 17. по реду манифестације посвећене Светском дану квалитета и Европској недељи квалитета за 2008. годину и одржава се 11, 12. и 13. новембра у Сава центру у организацији Фонда за културу квалитета и изврсност (FQCE), ...

часописа »Квалитет« и Business Excellence Центра доо, под покровитељством Министарства економије и регионалног развоја,  уз подршку и сарадњу надлежних државних, научних и стручних институција и привредних асоцијација.

Током ове манифестације 11. и 12. новембра одржаће се саветовање »Квалитетом у свет« (програм саветовања), које окупља бројне експерте за квалитет и пословну изврсност, стручњаке из науке и привреде, представнике Акредитационих тела, представнике руководстава за квалитет привредних организација и институција из Србије и окружења, а са циљем да се укаже на нове трендове и захтеве унапређења квалитета на путу ка пословној изврсности, уз могућност размене искустава.

ОСКАР КВАЛИТЕТА је национална награда за пословну изврсност, додељује се привредним и другим организацијама и установама, као независна и неутрална награда за врхунске резултате постигнуте на унапређењу и развоју  квалитета у Србији – прва и једина такве врсте код нас.
 
ОСКАР КВАЛИТЕТА представља снажни мотивациони фактор на путу ка пословној изврсности организација и подстицај развоју укупне климе за унапређење квалитета у нашој земљи, а додељује се уз подршку привредних асоцијација и научних институција, које су у оквиру својих активности задужене за праћење и подстицај унапређењу квалитета у нашој земљи.

Након уводних и поздравних речи Владимира Трајковића, директора „Пословне политике“, Видосаве Џагић, потпредседнице Привредне коморе Србије, Ранка Николића, директора Акредитационог тијела Црне Горе, Радосављевић Драгутина, државног секретара у Министарству за државну управу и локалну самоуправу, скуп је отворила Јелена Поповић, помоћник министра економије и регионалног развоја.

Директор Акредитационог тела Србије (АТС) др Дејан Крњаић одржао је предавање „Потрврђивање и праћење компетентности тела за оцењивање усаглашености у складу са новом легислативом и документима  EU, IAF, ILAC и ЕА“, које је написао у сарадњи са мр Видом Живковић, заменицом директора АТС-а.

Др Крњаић је у уводном делу предавања истакао да је потврђивање компетентности тела за оцењивање усаглашености основ за успостављање и одржавање поверења у резултате њиховог рада, као и целокупног система оцењивања испуњености специфицираних захтева испитивањем, контролисањем и сертификацијом. У том смислу су правила, процедуре и менаџмент за спровођење оцењивања усаглашености, објаснио је др Крњаић, заснована на хармонизованим критеријумима дефинисаним у међународним стандардима  (серије ISO/IEC 17000, EN 45000,..) и упутствима међународних и регионалних организација за акредитацију (ILAC,IAF, EA,...) обезбеђујући еквивалентност резултата како на националном тако и на глобалном нивоу.

„Овакви поступци омогућавају упоредивост резултата оцењивања усаглашености и чине основу за њихово узајамно признавање у оквиру различитих међународних (ILAC MRA, IAF MLA, CIPM MRA) и регионалних споразума (EA MLA)“, рекао је др Крњаић и додао да акредитација, као хармонизовани поступак (ISO/IEC 17011) представља ефикасан начин потврђивања и праћења компетентности тела за оцењивање усаглашености од стране независне и непристрасне институције коју представља национално акредитационо тело.

Крњаић је током свог предавања нагласио да за разлику од акредитационих тела, која не би требало да буду конкурентна другим националним акредитационим телима и која своје услуге пружају углавном на територији државе у којој су основана, тела за оцењивање усаглашености могу на основу наведених међународних споразума своје услуге да пружају и изван граница сопствене државе.

„Компетентност тела за оцењивање усаглашености која пружају услуге изван границе сопствене државе, такође мора бити потврђена и праћена на адекватан начин, у свим њиховим огранцима уз поштовање политике и принципа прекограничне акредитације дефинисаних у ILAC, IAF и ЕА документима и легислативи Европске уније“, рекао је др Крњаић.

Оцењујући постојећи систем акредитације у земљи др Крњаић је поменуо да у Србији  постоји 314 тела за оцену усаглашености која су своју компетентност потврдила акредитацијом од стране АТС-а, али да осим њих, услуге оцењивања усаглашености пружају и тела изван националног система акредитације, а која се претежно баве пословима сертификације. Услуге оцењивања усаглашености пружају 23 инострана и једно домаће сертификационо тело, а да  нису акредитовани од стране АТС, од којих се 21 бави сертификацијом система менаџмента а 10 сертификацијом производа. Према доступним подацима 16 ових тела уопште не поседује акредитацију, а остала су акредитована од стране акредитационих тела других држава (UKAS, COFRAC. DATC, RvA, NAT, RENAR, ESYD, TGA и SA). Такође на тржишту Србије, инострана тела за оцењивање усаглашености послују преко својих представништва, односно огранака а поједина нису регистрована правна лица. Поједина представништава позивају се да су акредитацију стекла у оквиру матичног акредитованог сертификационог тела, али у сертификату није назначено географско подручје деловања, нити су наведени огранци који раде у Србији што је у потпуности неусклађено са референтним ISO/IEC стандардом и смерницама међународних организација за акредитацију.

»Овакво стање онемогућава адекватно праћење компетентности и  урушава поверење и квалитет оцењивања усаглашености које ова тела спроводе на територији Србије, а и саме кориснике њихових услуга доводи у заблуду«, закључио је директор АТС-а.

Према његовим речима, веома је важно изградити систем акредитације и оцењивања усаглашености, заснован на међународним стандардима и техничким прописима који обезбеђује заштиту глобалног јавног интереса, пружа безбедност, чува здравље и штити нашу планету и све становнике, а имајући у виду основне принципе Светске трговинске организације, Европске уније и слободе кретања људи, робе, услуга и капитала.

Објашњавајући тренутну ситуацију на том пољу у Србији, др Крњаић је рекао да због изолације Републике Србије током деведесетих година, акредитација и оцењивање усаглашености нису се паралелно развијали са системима у окружењу, Европи и свету, тако да се поставља императив пред све институције инфраструктуре квалитета у нашој држави да се у што краћем временском периоду стручно оспособе и организују на адекватан начин.

„Пут који води до међународне верификације целокупног система повезан је са активним учешћем у раду, поред регионалне и у међународним организацијама за акредитацију, што је повезано са неопходним чланство у ILAC-у и IAF-у“, нагласио је др Крњаић и додао да национални систем акредитације у Републици Србији мора бити проверен од стране регионалне организације за акредитацију ЕА, а позитивни исход колегијалног оцењивања допринеће потписивању билатералног или мултилатералног споразума између Акредитационог тела Србије и ЕА и последично до признавања извештаја и сертификата тела за оцењивање усаглашености акредитованих од стране АТС-а.

На основу постојећих ЕА споразума систем акредитације у Републици Србији биће признат широм света, а тиме и уклоњене баријере привреди наше државе и омогућена већа конкурентност на глобалном тржишту, истакнуто је у закључку предавања и додато да се преузимањем међународних стандарда као и усаглашавањем наших закона са европским, обезбеђује већа општа безбедност и здравље, као и заштита животне средине.

„Изузетно је важно да се одређеним законским решењима успостави јединствени правни оквир који ће обезбедити усклађеност система акредитације и оцењивања усаглашености са европским и светским, који ће допринети добробити привреде и свих грађана наше државе“, закључио је на крају свог излагања др Крњаић.

Потрврђивање и праћење компетентности тела за оцењивање усаглашености у складу са новом легислативом и документима  EU, IAF, ILAC и ЕА - др Дејан Крњаић, мр Вида Живковић (предавање)

Потрврђивање и праћење компетентности тела за оцењивање усаглашености у складу са новом легислативом и документима EU, IAF, ILAC и ЕА - др Дејан Крњаић, мр Вида Живковић (презентација)


Јелена Поповић, помоћник министра економије и регионалног развоја отворила је скуп

Видосава Џагић, потпредседница Привредне коморе Србије

др Дејан Крњаић, директор АТС-а

Учесници у раду саветовања (први ред, Ранко Николић, директор АТЦГ и мр Вида Живковић, заменица дирекора АТС-а)

Ранко Николић, директор АТЦГ, Видосава Џагић, потпредседница Привредне коморе Србије, мр Вида Живковић, заменица директора АТС-а и др Дејан Крњаић, директор АТС-а