Навигација

Нове акредитације у месецу јулу 2009. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је, 9. јула, одлуке о додели акредитације за пет лабораторија за испитивање, две лабораторије за еталонирање и две контролне организације.  Донето је и низ одлука о одржавању акредитације, проширењу обима акредитације, као и редукцији обима акредитације.

Додељене су акредитације лабораторијама за испитивање и то:

- Институт за квалитет радне и животне средине „1.мај“ АД, Лабораторија за испитивање грађевинских материјала, Ниш;
- „ТОП ГАС“ Д.О.О. Лабораторија за испитивање, Београд;
- Предузеће за пројектовање, посредовање и услуге ГЕОПУТ д.о.о. Лабораторија за испитивање геолошко-грађевинских материјала, Београд;
- Институт „Кирило Савић“, Лабораторија за испитивање железничких возила, Београд;
- ВАР ДОО ТАВНИК, Лабораторија за испитивање;

лабораторијама за еталонирање:

- АД Ливница Кикинда, Организација „Квалитет“, РЈ „Метролошка лабораторија“;
- ВАГАР-ЗАС ДОО, Лабораторија за еталонирање, Нови Сад и

и контролним организацијама:

- ВАР ДОО ТАВНИК;
- „КОНТРОЛ ИНСПЕКТ“ д.о.о. Београд.

Акредитацију су обновиле следеће организације:

- ЈУГОИНСПЕКТ Београд АД за послове сертификације производа и
- ДОО „Термоинжењеринг“, Лабораторија за испитивање и еталонирање, Панчево за послове испитивања.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.