Навигација

Нове акредитације у месецу септембру 2009. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је 17. септембра 2009. године одлуке о додели акредитације за једну лабораторију за еталонирање, две лабораторије за испитивање и две контролне организације.  Донето је низ одлука о одржавању, проширењу обима, редукцији обима акредитације и по једна одлука о обнављању и укидању акредитације.  

Додељене су акредитације лабораторији за еталонирање
„ВЕКОМ“Д.О.О., Лабораторија за еталонирање, Београд,
лабораторијама за испитивање: Рударски институт са п.о., Лабораторија за чврста горива, Земун и „ЛАБ ПРОВА“ Д.О.О., Београд, као и контролним организацијама ЕНЕРГОТОК ДОО, Београд и Спољно трговинско предузеће“BACCO“ D.O.O, Београд.

Акредитацију је обновила Јавна пољопривредна служба Завод за млекарство, Нови Београд.

Донета је одлука о укидању акредитације контролној организацији „КОКОТОВИЋ“Д.О.О., Велика Плана.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.