Навигација

Правила акредитације - четврто издање

Промена документације

Руководство Акредитационог тела Србије (АТС) усвојило је 15. септембра 2009. године нови документ Правила акредитације (четврто издање) који је употпуности усклађен са новим Статутом АТС-а.

Правила акредитације пружају уопштене информације о акредитацији, информације о процесу акредитације и захтевима акредитације који морају бити испуњени како би се доделила акредитација, као и права и обавезе АТС-а, подносиоца пријаве и тела за оцењивање усаглашености.

Правила су првенствено намењена запосленима у АТС-у, члановима органа и телима АТС-а, оцењивачима АТС-а и запосленима у телима за оцењивање усаглашености.