Навигација

Нове акредитације у месецу марту 2010. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је 24. марта 2010. године одлуке о додели акредитације за две лабораторије за испитивање, две лабораторије за еталонирање и низ одлука о одржавању, проширењу обима и смањењу обима акредитације, као и једну одлуку о укидању акредитације, односно две одлуке о суспензији акредитације.  

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

- „ОЏАЧАР“ АД, Сомбор и

- Иновациони центар машинског факултета у Београду Д.О.О., Центар за квалитет, Лабораторија за процесну технику, енергетску ефикасност и заштиту животне средине,

односно лабораторијама за еталонирање:


- ЈАТ Техника д.о.о. за одржавање и оправку ваздухоплова, Биро Лабораторија за еталонирање и

- Друштво за инжењеринг, трговину техничком и сигурносном опремом, производњу и метрологију МЕРНОКОР д.о.о., Лабораторија за еталонирање, Београд.

Донета је одлука о укидању акредитације лабораторији за испитивање

- Medical Systems д.о.о., Сектор лабораторије, Београд.

Такође су донете две одлуке о суспензији акредитације и то лабораторији за испитивање

- Висока пољопривредно-прехрамбена школа струковних студија, Прокупље, Лабораторија за испитивање и

контролној организацији

- Привредно друштво за промет и услуге Ауто Центар „МАРКОП“ д.о.о.. Пожаревац.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.