Навигација

IPA 2008 HOT 8 тренинг

Семинари

У периоду од 2. новембра до 4. новембра 2010. године, у оквиру Регионалног пројекта за инфраструктуру квалитета - IPA 2008, у месту По (Pau) у Француској, одржан је семинар под називом "Accreditation of ILC and PT providers".

У организацији AETS (Application Européenne de Technologies et de Services), предавач Patric Reposeur је учеснике семинара, представнике акредитационих тела из земаља Западног Балкана, упознао са  захтевима стандарда ISO/IEC 17043:2010 и његовом практичном применом. Кроз интерактивни рад се дошло до нових сазнања који ће бити имплементирани у оквиру планираних активности Акредитационог тела Србије.

Представници Републике Србије испред Акредитационог тела Србије су били мр Братислав Милошевић и Азра Реџеповић.