Навигација

Нови прописи и захтеви за лифтове

Семинари

У  оквиру пројекта «Техничка помоћ институцијама из области инфраструктуре квалитета у Републици Србији» финансираног од стране Европске уније у сарадњи са Министарством економије и регионалног развоја (МЕРР) одржани су семинари од 9. до 12. новембра, у просторијама Привредне коморе Србије (прва два дана) и Привредне коморе Војводине (друга два дана) на тему: Инфраструктура квалитета – нови прописи и захтеви за лифтове и њихов утицај на пројектовање и одржавање зграда.

Првог дана семинара представљене су теме које су се односиле на:
- Правни оквир инфраструктуре квалитета у Европској унији (предавач Витомир Фистер, правни експерт Европске комисије задужен за област акредитације и оцењивања усаглашености у оквиру националног програма CARDS 2006)
- Техничко законодавство – нови правни оквир у Србији (предавач Никола Мирковић, МЕРР)
- Улога Акредитационог тела у области оцењивања усаглашености  (предавач Љубица Живанић, шеф одсека за сертификацију у АТС-у)
- Правни оквир ЕУ у области безбедности лифтова (предавачи др Мирко Ђапић, експерт из области новог приступа – безбедност лифтова и Војко Корон, експерт из Словеније из области новог приступа – безбедност лифтова).

Другог дана семинара, експертима са пројекта, придружили су се Зоран Бакић, МЕРР, који је представио Нацрт новог правилника о лифтовима и мр Наталија Јовичић Зарић, заменик директора АТС-а.