Навигација

Нове акредитације у месецу марту 2011. године

Актуелности

Током месеца марта 2011. године Акредитационо тело Србије донело је одлуке о додели акредитације за једну лабораторију за испитивање и два контролна тела, као и низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, као и једну одлуку о укидању акредитације. 

Додељена је акредитација лабораторији за испитивање:

ДОО Институт за безбедност и хуманизацију рада, Лабораторија за испитивање, Нови Сад

и контролним телима:

МЕХАНИКА МД ДОО, Трстеник

ДОО ТЕХНОПЕТРОЛ СА ДОО ГАЏИН ХАН, Гаџин Хан

Донета је одлука о укидању акредитације лабораторији за испитивање

ВАР ДОО, Тавник.