Навигација

Значај међународних организација Eurаchem-а и Eurolab-а

Семинари

Акредитационотело Србије (АТС) организовало је јуче једнодневни семинар посвећен акредитованим лабораторијама за испитивање у области аналитичких испитивања у Клубу посланика у Београду у част обележавања 9. јуна Међународног дана акредитације и 28. јуна Дана акредитације у Републици Србији.

Присутни предстаници акредитованих лабораторија из области аналитичких испитивања имали су прилику да се уз помоћ еминентних предавача из ове области упознају са међународним организацијама Eurachem и Eurolab.

Eurаchem (http://www.eurachem.org/) представља мрежу европских организација која има за циљ успостављање система следљивости у области хемијских испитивања и промоцију добро лабораторијске праксе у тој области и

Eurolab (http://www.eurolab.org/) Европску федерацију националних удружења за мерење и испитивање у аналитичким лабораторијама.

У уводном излагању председница УО АТС-а Сњежана Пупавац истакла је значај учествовања у раду поменутих међународних организација на развој целокупног система инфраструктуре квалитета, посебно на рад акредитових лабораторија. Осим доказивања еквивалентности система акредитације у Републици Србији са оним у Европској унији кроз успешан завршетак предстојећег колегијалног оцењивања нашим телима за оцењивање усаглашености предстоји интеграција у међународна струковна удружења како би им увек били на располагању ажурни водичи и упутства за многобројне лабораторијске активности, све у циљу унапређења квалитета лабораторијских испитивања", рекла је председница УО.

Др Дејан Крњаић, директор АТС-а одржао је кратко предавање на тему "Новине у раду АТС-а, акредитација у свету, Европи и Србији 2010 - 2011 године".

Jean-Marc Aublant, секретар Eurolab-а представио је Eurolab (структура, начин рада, сарадња са ILAC-ом, EA и другим заинтересованим странама, могућност отварања канцеларија у другим земљама,…) као и Упутства за рутинске лабораторијске активности и Eurolab-ов водич и алтернативни прилази процени мерне несигурности.

Dr Kyriacos Tsimillis, директор Националног акредитационог тела Кипра (CYS-CYSAB) представио је Eurachem (Циљеви и структура  - аналитичка хемија у Европи и зашто је потребно установити Национални Eurachem комитет?), као и Зашто су нам мерења потребна и колико она могу бити поуздана?
 


Jean-Marc Aublant, Kyriacos Tsimillis, Сњежана Пупавац и Дејан Крњаић

Kyriacos Tsimillis

Jean-Marc Aublant

Сњежана Пупавац