Навигација

Прва заједничка седница УО и Савета за акредитацију у новом сазиву

Актуелности

У просторијама Акредитационог тела Србије 13. септембра 2011. године одржана је друга седница Управног одбора, који је између осталог, сходно Статуту, дао сагласност на чланство Акредитационог тела Србије у IAF – International Accreditation Forum.

Након седнице Управног одбора одржана је прва заједничка седница, у новом сазиву, Управног одбора и Савета за акредитацију, на којој је  директор Акредитационог тела Србије др Дејан Крњаић извршио презентацију резултата колегијалног оцењивања, које је обављено у периоду од 27. јуна до 1. јула у АТС-у од стране тима за оцењивање Европске организације за акредитацију.

Такође, сходно захтевима стандарда SRPS ISO IEC 17011:2007, тачка 4.3.2 по којем акредитационо тело мора, ради заштите непристрасности и ради развијања и очувања начела и главних политика функционисања акредитационог система, имати документовану и примењену структуру која ће омогућити ефикасно учешће заинтересованих страна, Управни одбор и Савет за акредитацију су донели заједнички документ Анализа односа Акредитационог тела Србије са повезаним телима.

 


Чланови Управног одбора: др Лазар Турубатовић, Сњежана Пупавац, Ненад Спасовић, др Братислав Милошевић и др Дејан Крњаић

Прва заједничка седница Управног одбора и Савета за акредитацију

мр Јелена Поповић, председница Савета за акредитацију и Сњежана Пупавац, председница Управног одбора