Навигација

Годишњи семинар за ВО

Семинари

Акредитационо тело Србије (АТС) традиционално сваке године у децембру организује годишњи састанак водећих оцењивача за лабораторије за испитивање/еталонирање, контролна и сертификациона тела. Овогодишњи састанак отворио је др Дејан Крњаић, директор АТС-а у среду 21. децембра.

Том приликом је оцењивачима представио кључне активности АТС-а које су реализоване током 2011. године, од којих је, према његовим речима, најважнија успешно завршено „колегијално оцењивање“ које је спровео тим оцењивача Европске организације за акредитацију. Током 2011. године  предузете су активности везане за чланство АТС-а у IAF-у (поднета је пријава) и потписивање споразума о придрженом чланству у ЕА. Директор је током уводног излагања исцрпно пренео присутним оцењивачима у којој су мери испуњени циљеви за 2011. годину и најавио је циљеве АТС-а за 2012.годину.

Други део састанка је био посвећен примени докумената АТС-а од стране оцењивача и њиховом јединственом тумачењу у циљу разрешења свих евентуалних дилема приликом коришћења правила, процедура и осталих докумената АТС-а. Посебна пажња је посвећена извештавању од стране водећих оцењивача и координацији рада водећих и техничких оцењивача, односно техничких експерата. Анализиране су неке од спорних ситуација у којима су идентификовани проблеми, а све у циљу њиховог адекватног решавања. Посебно је дискутовано о доброј оцењивачкој пракси и о начинима превазилажења могућих пропуста у оцењивању.

Незаобилазна тема састанка су били и поједини захтеви референтних докумената за акредитацију о којима је дискутовано у циљу заузимања јединственог става приликом тумачења и оцењивања истих.