Навигација

Нове акредитације у месецу јануару и фебруару 2012. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је током месеца јануара и фебруара 2012. године одлуке о додели акредитације за 5 лабораторија за испитивање и 11 контролних тела, као и низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације и 3 одлуке о укидању акредитације.

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

- METALFER STEEL MILL DOO, Сремска Митровица;
- Институт Кирило Савић, АД Београд, Лабораторија за испитивање конструкција;
-El Ex garant d.o.o., Лабораторија за испитивање, Београд;
-Акционарско друштво за производњу петрохемијских производа, сировина и хемикалија „ХИП Петрохемија“ Панчево-у реструктуирању, РЈ Машинско одржавање, Панчево;
-ПАТЕНТИНГ д.о.о., Предузеће за трансфер технологије, инжењеринг, производњу, трговину и услуге у области процесне индустрије, Београд,

и контролним организацијама:

-Институт «Кирило Савић» АД Београд;
-Saybolt Pan Adriatica д.о.о., Нови Сад;
-МАСТЕР ОПИТУС д.о.о., Београд;
-Stevčević Co., Београд;
-VAGE GROUP d.o.o.,Београд;
-VAGA LIBELA DOO, Краљево;
-EWG, доо, Ниш;
-Отворени атеље града Београда Архитектон д.о.о. Београд;
-VAGA MONT AD, Београд;
-ВУКАС МЕРИНГ ДОО, Земун;
-NS PETROL LAB, Нови Сад.

Такође је донета одлука о укидању акредитације лабораторијама за испитивање:
- Физички факултет Универзитета у Београду, Лабораторија за физику и технологију плазме, Београд и 

- ПД Центар за виноградарство и винарство д.о.о., Лабораторија за испитивање, Ниш.