Навигација

Међународни дан акредитације 2012. године

Дан акредитације

Међународни дан акредитације ће бити прослављен 9. јуна 2012. као глобална иницијатива коју су заједнички установили Међународни форум за акредитацију (International Accreditation Forum - IAF) и Међународна организација за акредитацију лабораторија (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC), како би промовисали акредитацију.

Тема овогодишњег Међународног дана акредитације је посвећена безбедној храни и чистој води за пиће и објашњава како акредитација као карика у ланцу производње може да помогне да до потрошача стигне безбедна храна и чиста вода за пиће. Разни догађаји, медијске кампање, као и радионице и семинари ће се дешавати упоредо са прославом Међународног дана акредитације у преко 90 земаља како би јавност била упозната са значајем акредитације када је реч о снабдевању и употреби безбедне хране и чисте воде за пиће.


Иначе у складу са Статутом Акредитационог тела Србије, АТС сваке године обележава 9. јуни као Међународни дан акредитације и 28. јуни као Дан акредитације у Републици Србији, по дану када је додељена прва акредитација.

Заједничка изјава председавајућих ILAC-а и IAF-а

Акредитација: карика у ланцу производње безбедне хране и чисте воде за пиће

Част нам је да најавимо да ће се Међујнародни дан акредитације одржати 9. јуна 2012. године. Тежиште овогодишње теме је на акредитацији као карици у ланцу производње безбедне хране и чисте воде за пиће.

Свима нам је потребна довољна количина хране и воде да бисмо преживели, при чему цене хране и воде морају бити приступачне, а сама храна и вода морају имати адекватну нутритивну вредност и степен безбедности.

Ланац снабдевања храном и водом се брзо мења због фактора као што су повећан степен урбанизације, технолошки развој у области обраде и прераде, измењени захтеви и потребе потрошача, као и све већа глобализација ланаца снабдевања.

Такође, потрошачи у развијеним земљама показују све више интересовања за начин настанка хране, коју конзумирају, односно за изворе воде и садржај минерала флаширане воде. Потрошачи су забринути и због утицаја на животну средину и због пословне етике када је реч о производима које конзумирају.

Због свих наведених фактора је врло важно да потрошачи имају поверења у безбедност и сигурност хране и воде коју конзумирају, као и да садржај састојака тих производа одговара онима наведеним у декларацији. То поверење настаје применом система управљања безбедношћу храном, одговарајућим поузданим испитивањима и контролама, како у домаћој привреди тако и ван ваше земље у свим фазама „од производње до конзумације“.

Све је већи број тела које проверавају усклађеност са овим стандардима тако што пружају услуге испитивања, еталонирања, контролисања  и сертификације. Међутим, управо се акредитацијом потврђује непристрасност и компетентност тих тела да пружају наведене услуге.

Акредитација обухвата већи број области у ланцу снабдевања чиме се обезбеђује да лица, која контролишу субјекте у индустрији хране и воде, могу да докажу да раде у складу са одговарајућим стандардима.

Услуге акредитованих лабораторија за испитивање се користе када желимо да испитамо присуство контаминената или да потврдимо да садржај хране и воде одговара састојцима наведеним у декларацији. Потребно је вршити стални надзор и узорковање како би се пре стављања у промет проверило да садржај производа увек одговара садржају наведеном на декларацији.

Системе управљања безбедношћу храном користе организације, које су укључене у све аспекте ланца снабдевања храном и водом како би показале да могу да држе под контролом безбедносне ризике до тренутка конзумације. Рутинске хигијенске провере се спроводе од стране акредитованих инспекцијских тела.

Све је већи број акредитованих шема које се односе на „Fair Trade“ стандарде, органску храну, прераду животиња, као и заштиту животне средине.

Акредитациона тела, која су оцењена као компетентна, потписују споразуме којима се подржава прихватање извештаја испитивања и сертификата страних акредитационих тела. Ови споразуми, који се потписују са Међународним форумом за акредитацију (IAF) и Међународном организацијом за акредитацију лабораторија (ILAC), елиминишу потребу за поновним испитивањем, проверама или сертификацијом у свакој земљи увоза. На основу извештаја и сертификата, који садрже знак поменутих мултилатералних споразума, законодавци могу бити сигурни да клијенти акредитованих ТОУ послују у складу са признатим стандардима.

Главни догађаји, медијске кампање, као и радионице и семинари ће се дешавати упоредо са прославом Међународног дана акредитације у преко 90 земаља како би јавност била упозната са значајем акредитације када је реч о снабдевању и употребом безбедне хране и чисте воде за пиће. Уколико желите да сазнате нешто више, молимо вас да контактирате своје акредитационо тело.

Pete Unger и Rаndy Dougherty, председавајући ILAC-а и IAF-а

Брошуру, израђену у част прославе овог дана, можете преузети са вебсајта ILAC-а  и IAF-а, а кратак промотивни филм се такође може преузети са Youtube канала IAF-а и ILAC-а са адресе http://www.youtube.com/user/IAFandILAC .