Навигација

Нове акредитације у месецу априлу и мају 2012. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је током месеца априла и маја 2012. године следеће одлуке: 

Април 2012. године


Током месеца априла 2012. године Акредитационо тело Србије донело је одлуке о додели акредитације за четири лабораторије за испитивање и једно сертификационо тело за сертификацију система менаџмента, као и низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, и смањењу обима акредитације.

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:


-ДП НОВИ САД ГАС, за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад,
-Институт за трансфузију крви Србије, Служба за лабораторијску и другу дијагностику, одељење за биохемијска и имунохемијска испитивања, Београд,
-ТРЦ про д.о.о., Лабораторија, Лабораторија за испитивање, Петроварадин,
-Природно математички факултет Крагујевац, Центар за предклиничка испитивања активних супстанци, Лабораторија за ћелијску и молекуларну биологију, Крагујевац,

и сертификационом телу за сертификацију система менаџмента

ICC CERTIFICATION CENTER DOO, Нови Сад.

Мај 2012. године

Током месеца маја 2012. године Акредитационо тело Србије донело је одлуке о додели акредитације за једну лабораторију за испитивање, две лабораторије за еталонирање, две медицинске лабораторије, три контролна тела, као и низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације и смањењу обима акредитације и четири одлуке о укидању акредитације на сопствени захтев.  

Додељена је акредитација лабораторији за испитивање:

-MEDO-PROMET doo огранак FOOD-LAB, Суботица,

лабораторијама за еталонирање:

-Метролошка лабораторија 21.мај Београд,
-TRC pro доо Техничко развојни центар, Лабораторија за еталонирање, Петроварадин,

медицинским лабораторијама:

-Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Центар за радиолошку заштиту, Одељење за медицинска испитивања, Лабораторија за биодозиметрију и цитогенетику, Београд,
-Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица,

контролним телима:
-ПРИЗМА доо, Крагујевац,
-PED INSPECT DOO, Београд,
-HIDRO-ELEKTRO DOO, Инђија.

Донете су одлуке о укидању акредитације на сопствени захтев

лабораторији за испитивање:
-TIM TRADE DOO Лабораторија, Лесковац,

и лабораторији за еталонирање:
-21.мај-фабрика аутомотора ДОО, Метролошка лабораторија, Београд,
и контролном телу:
ACITER INSPECTION ДОО, Београд КТ.