Навигација

Нове акредитације у месецу јуну 2012. године

Актуелности

Током месеца јуна 2012. године Акредитационо тело Србије донело је одлуке о додели акредитације за једну лабораторију за испитивање, три контролна тела, као и низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације и смањењу обима акредитације.

 

Додељена је акредитација лабораторији за испитивање:

-Акционарско друштво млинска индустрија „Житобанат“, Вршац, Лабораторија за испитивање


и контролним телима:

- Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“ доо, Служба за контролисање мерила електричне енергије, Нови Сад;

- Јавно комунално предузеће Градска топлана Зрењанин, Техничка контрола и лабораторија;

-Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, Центар за техничку исправност возила, Крагујевац.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.