Навигација

EURACHEM је објавио треће издање водича „Одређивање несигурности у анал. мерењима“

Обавештења

EURACHEM је објавио треће издање свог водича „Одређивање несигурности у аналитичким мерењима“. Ово издање, поред садржаја претходног издања, садржи и информације које су засноване на кретањима у прорачуну несигурности која се користи још од 2000. године.

Додатни материјал обезбеђује:

- побољшане смернице за исказивање несигурности близу нуле;
- нова упутства за употребу Монте Карло метода за процену несигурности;
- побољшане смернице за коришћење података из ПТ активности и
- побољшане смернице за оцењивање усаглашености резултата са мерном несигурношћу.


Измењени водич се може преузети са EURACHEM сајта (www.eurachem.org)