Навигација

Нове акредитације у месецу септембру 2012. године

Актуелности

Током септембра месеца 2012. године Акредитационо тело Србије је донело одлуке о додели акредитације за четири лабораторије за испитивање, две лабораторије за еталонирање, три контролна тела, једно сертификационо тело за сертификацију производа, као и низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације и смањењу обима акредитације.
 

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

- Институт за безбедност, квалитет и заштиту животне средине и здравље “27.јануар“ доо, Лабораторија за испитивање услова радне и животне средине, Ниш

- ROHE - Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и сервисирање, д.о.о., Лабораторија за физичко-хемијска испитивања производа од нафте, Београд

- Институт за нуклеране науке „Винча“, Центар за моторе и возила, Београд

- Доо Енерго-систем, Предузеће за производњу, пројектовање и инжењеринг, унутрашњу и спољну трговину Нови Сад

лабораторијама за еталонирање:

- Друштво за производњу, унутрашњу и спољну трговину AUDIO BM д.о.о., Нови Сад

- VAGA-LIBELA D.O.O., Лабораторија за еталонирање, Краљево

контролним телима:

- А.C.I.S. Advanced Constructions and Industrial Services Нови Сад

- D.O.O. NORTH SYSTEM, Петроварадин

- Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и услуге „Биротехна“ д.о.о., Смедерево

и сертификационом телу за сертификацију производа:

- ORGANIC CONTROL SYSTEM doo Суботица.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.