Навигација

Акредитација контролних тела сада у оквиру ILAC MRA споразума

Међународне активности

На годишњем састанку Међународне организације за акредитацију лабораторија (ILAC) и Међународног акредитационог форума (IAF), који је одржан 24. октобра 2012. године у Рио де Женериу, Бразил, резолуцијом 16.06 (ILAC Resolution GA 16.06) потврђено je да ће у надлежности Међународне организације за акредитацију лабораторија од сада, поред акредитације лабораторија, бити и акредитација контролних тела чиме је обим ILAC-овог мултилатералног споразума (ILAC Mutual Recognition Arrangement - MRA) проширен како би укључио и акредитацију контролних тела. Тридесет девет акредитационих тела је потписало ILAC MRA споразум за акредитацију контролних тела.


Као и код акредитације лабораторија, ILAC MRA споразум у области контролисања се заснива на систему мултилатералних споразума у области контролисања које признају и оцењују регионалне организације за акредитацију чланице ILAC мреже - APLAC, EA и IAAC.

Акредитациона тела, потписници ILAC MRA споразума у области контролисања, примењују међународни стандард ISO/IEC 17020Општи критеријуми за рад различитих врста тела која обављају контролисање што за резултат има униформни приступ оцењивању компетентности контролних тела.

Због тога државе могу да успоставе прекограничне споразуме на основу међусобне оцене и признавања система акредитације контролних тела. Ови међународни споразуми су заправо мултилатерални споразуми о међусобном признавању (MRAs) и кључни су код признавања извештаја и сертификата о контролисању чиме се олакшава несметано кретање роба и услуга између држава.


Свака потписница овог споразума признаје акредитацију и резултате контролних тела, акредитованих од стране других потписница, као да се ради о контролном телу које је она сама акредитовала.


ILAC је такође објавио четири нове брошуре које су од значаја за рад контролних организација:

Више о проширењу обима ILAC MRA споразума прочитајте на www.ilac.org/ilacarrangement.