Навигација

Конференција „Како да Србија повећа извоз хране?“

Актуелности

Конференција на тему „Како да Србија повећа извоз хране” одржана је 06. новембра 2012. године у Сава центру у Београду као део Швајцарског програма трговинске сарадње (TCP 2009-2012). Конференција је организована од стране државног секретаријата за економске послове при Министарству за економске послове Швајцарске (SECO), швајцарске канцеларије за сарадњу у Републици Србији (IDEAS), швајцарског института за интелектуалну својину (IPI), REDD-а и консултантске компаније SEEDEV.

Конференцију је отворио Расим Љајић, министар за спољну и унутрашњу трговину и телекомуникације, док је уводни говор одржала Isabel Perich, директорка швајцарске канцеларије за сарадњу у Србији (SDC), представљајући циљ и садржај конференције. О могућностима Војводине да повећа извоз пољопривредних производа говорио је Горан Јешић, потпредседник Владе Војводине и секретар за пољопривреду у Влади АП Војводине, док је о Швајцарском трговинском програм сарадње (TCP), фази III, њеним ефектима и изазовима говорила Irenka Krone, програм менаџерка у државном секретаријату за економске послове при SECO-у.

Након уводних речи и поздравних говора одржана су следећа предавања:

  • Извоз хране из Србије – шанса за развој – Горан Живков, SEEDEV;
  • Како приступ СТО помаже чланицама да повећају извоз – Nicolas Imboden, директор IDEAS центра;
  • Улога права интелектуалне својине у међународној трговини – Olga Allemann, координаторка пројекта у швајцарском институту за интелектуалну својину (IPI);
  • Користи заштите ознаке географског порекла у извозу, пример сира Tet d’Moan – Oliver Isler, председник међуструковног удружења произвођача сира;
  • Како добровољни стандарди утичу на већи извоз? – Dominique Barjolle.

Горан Живков је нагласио да тренутни извоз пољопривредних производа Србије износи 1,7 милиона евра и да је преко потребно спровести следећих пет стратешких активности како би се повећао извоз пољопривредних производа из Србије:
1. постати члан СТО и осигурати извозне дозволе за ЕУ – што ће допринети бољем искоришћењу извозних могућности, а самим тим довешће и до повећања извоза;
2. уводити стандарде и гарантовати квалитет – неопходно је увести основне стандарде за безбедност хране и регистацију објеката како би се омогућио несметан извоз. Поред основних потребно је увести и добровољне стандарде који постају све значајнији. Такође, битне су и ознаке географског порекла које представљају потенцијал за извоз робе више вредности;
3. повећати конкурентност – кроз оријентисаност ка квалитету производа и активности поспешивања конкурентности као што су: инвестиције у нову технологију, иновације и улагања у знање;
4. унапредити тржишни ланац и објединити понуду;
5. познавати извозно тржиште и промовисати производе из Србије.