Навигација

Учешће на обуци „Training on Eco Management and Audit Scheme (EMAS)”

Обавештења

У периоду од 30. до 31. октобра 2012. године одржана је обука под називом "Training on Eco Management and Audit Scheme (EMAS)" у Сарајеву у организацији PTB пројекта и Института за акредитирање Босне и Херцеговине (BATA).

Циљ примене EMAS-а је континуално унапређење учинка заштите животне средине организација кроз успостављање и примену система управљања заштитом животне средине, систематском, објективном и периодичном евалуацијом учинка таквог система, доступност информација о учинку заштите животне средине, отвореном дијалогу према јавности и другим заинтересованим странама, као и активним укључивањем запослених и њиховом учешћу у одговарајућим обукама.


Учесницима су представљене користи од успостављања EMAS шеме, основне фазе имплементације, ЕУ регулатива (Regulation (EC) No 1221/2009), EMAS лого и начини његовог коришћења, као и разлике између EMAS-а и стандарда ISO 14001:2004. Такође, учесници обуке су упознати са основним задацима и захтевима за EMAS верификаторе и за остале учеснике ове шеме, односно акредитациона тела, компетентна тела и Форум акредитационих тела и тела за лиценцирање.


Сходно представљеној регулативи, подношење пријаве за упис у Регистар ЕУ за систем EMAS за организације ван Европске уније може се извршити  у овом тренутку у било којој од земаља чланица ЕУ ако та држава има овлашћено компетентно тело за  регистрацију организација из „трећих земаља“. Са друге стране, EMAS верификатор мора бити акредитован или лиценциран у земљи чланици у којој се организација пријавила за регистрацију и мора поседовати акредитацију/лиценцу за земљу у којој врши верификацију.


Обуци је испред Акредитационог тела Србије присуствовала Јована Зечевић.