Навигација

Нове акредитације у месецу децембру 2012. године

Актуелности

Током децембра месеца 2012. године Акредитационо тело Србије донело је одлуке о додели акредитације за три лабораторије за испитивање и осам контролних тела, једној медицинској лабораторији као и низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације и укидању акредитације.   

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

-Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ АД, Завод за водоснабдевање, канализацију и заштиту вода, Одсек за квалитет и заштиту вода – Лабораторија за воде „Јарослав Чарни“ Београд

-ICI, д.о.о., Београд – Земун
-ВАТРООПРЕМА Д.О.О., Београд

медицинској лабораторији

-здравствена установа „МЕДЛАБ“, Завод за лабораторијску дијагностику, Нови Сад

и контролним телима:

-MRG EXPORT-IMPORT DOO, Београд
-ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА-БЕОГРАД ДОО
-ВАГА КОМЕРЦ ДОО Београд
-TSC METER ДОО Београд
-Потиски водовод ДОО, Хоргош
-ЕД ЦЕНТАР ДОО КРАГУЈЕВАЦ ЕД ЕЛЕКТРОМОРАВА СМЕДЕРЕВО
-ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА КОНТРОЛИСАЊЕ МЕРИЛА И ОСТАЛЕ
ОПРЕМЕ ОВЕРС ДОО - ЖИТКОВАЦ
-ЈКП Водовод Лесковац

Акредитација је укинута лабораторијама за испитивање


-Институт за безбедност и заштиту д.о.о., Одсек за заштиту животне средине, Лабораторија за испитивање Ниш, Ниш (на захтев)


-ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР МАШИНСКОГФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ ДОО, Центар за
квалитет, Лабораторија ХидроЕнергоЛаб, Београд (на захтев)


-А.Д. Магнавита холдинг Нови Сад, Магналаб огранак бр. 1 Шабац (на захтев)


-Институт за квалитет радне и животне средине «1.мај» АД, Лабораторија за заштиту радне и животне средине, Ниш (на захтев)


односно сертификационом телу за сертификацију производа EVROCERT доо Београд


Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.