Навигација

Прва акредитација у области сертификације особа

Актуелности

Акредитационо тело Србије (АТС) је у јануару 2013. године доделило прву акредитацију сертификационом телу за сертификацију особа (Professional Control Group из Београда) према стандарду SRPS ISO/IEC 17024:2005. Проширење активности за акредитацију у овој области је обухватило низ активности које је АТС у претходне две године реализовао. Оне су обухватиле: анализу потреба за акредитацијом у оквиру Техничког комитета за акредитацију сертификационих тела, израду документационог поступка за спровођење нове активности, као и обуку оцењивача и особља АТС-а за нове активности.


Акредитовано сертификационо тело обавља сертификацију особа у области: испитивања без разарања, заваривања топљењем, монтаже спојница, аутоматског и механизованог заваривања, монтаже прирубничких спојева и лемљења. У поступку акредитације су још три сертификациона тела.


У току 2012. године усвојено је ново издање стандарда ISO/IEC 17024:2012 (српска верзија стандарда ISO/IEC 17024:2012 (SRPS ISO/IEC 17024:2012, Оцењивање усаглашености - Општи захтеви за тела која обављају сертификацију особа) је објављена 24.09.2012. године). У складу са Одлуком која је донета ове године на седници Генералне скупштине IAF-а прелазни период за примену важећег издања стандарда ISO/IEC 17024 је три године од дана објављивања (1. јули 2012. године). У складу са тим, у организацији Европске организације за акредитацију (ЕА), односно њеног Комитета за сертификацију, одржана је обука за примену стандарда ISO/IEC 17024:2012 којој су присуствовали и оцењивачи АТС-а. На тај начин је један од неопходних корака за прелазни период на ново издање стандарда учињен, а АТС ће у наредном периоду дефинисати и остале активности које ће предузимати у прелазном периоду.


Веома смо поносни што се дугогодишњи рад на успостављању акредитације сертификационих тела за сертификацију особа завршио и намера је АТС-а да ова област буде укључена у проширени EA MLA споразум на чему вредно радимо. АТС користи ову прилику да пожели добродошлицу новом члану своје породице акредитованих тела за оцењивање усаглашености и надамо се да ће број акредитованих сертификационих тела за сертификацију особа у наредном периоду расти што ће допринети даљем развоју ове области у Републици Србији.