Навигација

Одржан 25. састанак EA CC комитета и 25. састанак EA IC комитета

Међународне активности

У периоду од 12. до 14. марта 2013. године у организацији Акредитацоног тела Србије, одржани су у Београду 25. састанак Комитета за сертификациона тела (EA CC) и 25. састанак Комитета за контролна тела (EA IC) Европске организације за акредитацију (ЕА).


На дневном реду је, поред начина примене докумената међународних организација за акредитацију (EA, ILAC и IAF), био и већи број тема са циљем унапређења области сертификације и контролисања. Током састанака оба комитета, презентоване су одлуке које су усвојене на Генералној скупштини ЕА (ЕА GA) одржаној у новембру 2012. године у Братислави.


На састанку комитета за сертификацију дискутовано је о радним верзијама нових докумената ЕА и то у вези са осведочењем у рад сертификационих тела за сертификацију система менаџмента, као и документа којим би се хармонизовала акредитација сертификационих тела за системе менаџмента за OHSAS. Такође је дискутовано о радним верзијама докумената IAF-а - „Application of ISO/IEC 17011 in Greenhouse Gas Validation and Verification ISO 14065:2007“, „Mandatory Document for the Scoping of Accreditation of Certification Bodies Offering Certification of Food Safety Management Systems“ и „IAF Mandatory Document for the Application of ISO 14065:2007“.


Било је речи и о ревизији документа EA-6/03 „EA Document for Recognition of Verifiers under the EU ETS Directive“, као и о предлогу примене нове верзије документа ЕА 6 02 „EA Guidelines on the Use of EN 45 011 and ISO/IEC 17021 for Certification to EN ISO 3834“, а узимајући у обзир објављивање новог стандарда ISO/IEC 17065.


Учесници су дискутовали о начину оцењивања две могуће опције за уређење система менаџмента у сертификационим телима, као и спроведеним обукама за примену нових верзија стандарда ISO/IEC 17024 и ISO/IEC 17065.


Презентовани су и резултати рада радних група и тела који се односе на сертификацију: радне групе за храну, за GHG (гасови стаклене баште) и заштиту животне средине. Дискутовано је и о статусу секторских шема, документу ЕА везаном за органску производњу и проблемима у примени Уредбе ЕУ 333/2011.


Разматрана су и питања, која су делегирана за овај састанак од стране учесника, између осталог у вези примене нове верзије стандарда ISO/IEC 17024, непристраности сертификационих тела, примени ISO 13485, IAF MD4, IAF MD5, коришћењу симбола акредитације, политике прекограничне акредитације и одлучивања о сертификацији.


На састанку комитета за контролна тела представљена су искуства акредитационих тела, која се односе на прелазни период за нову верзију стандарда ISO/IEC 17020: 2012, приликом чега су размењена мишљења о радној верзији ILAC 4 смерице за примену овог стандарда. Учесници су дискутовали и о начину оцењивања предвиђене две опције за уређење система менаџмента у контролним телима.


Такође је дискутовано о начину примене докумената ILAC P08 „Supplementary Requirements and Guidelines for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Laboratories and Inspection Bodies“ и ILAC P10 „ILAC Policy on Traceability of Measurement Results“. Разматран је и начин рада у области контролисања возила, иновативних технологија у области заштите животне средине, а дискутовано је о питањима која су делегирана за овај састанак од стране учесника.


У наставку су представљени резултати спроведеног истраживања о потреби промене важећег документа ЕА 5-03 „Guidance for the implementation of ISO/IEC 17020 in the field of crime scene investigation“.


Учесницима је представљена структура новог веб сајта ЕА и могућности за унапређење функције дела сајта који је намењен само чланицама ЕА. Такође, на оба састанка је договорено да се изврши преиспитивање закључака досадашњих дискусија на тему питања која су делегирана од стране учесника на претходним састанцима комитета.


Следеће седнице ових комитета биће одржане у периоду од 01. до 03. октобра 2013. године у Мадриду, Шпанија, а домаћин ће бити Акредитационо тело Шпаније (ENAC).


Акредитационо тело Србије је за организацију овог скупа добило највеће похвале од свих учесника, укључујући и председавајуће оба комитета – Leopoldo Cortez-а (EA CC) и Rolf-а Straub-а (EA IC).


Скупу је присуствовао 71 делегат, а Љубица Живанић и Јована Зечевић су учествовале у раду комитета испред АТС-а.Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а, Leopoldo Cortez, председавајући EA
CC комитета и Frederique Laudinet, EA


Учесници EA CC и IC састанака