Навигација

Одржан 25. састанак ЕА LС комитета

Међународне активности

У периоду од 7. до 8. марта 2013. године одржан је у Риги, Летонија, 25. састанак Комитета за лабораторије (ЕА LС) Европске организације за акредитацију (EA) у организацији Акредитационог тела Летоније (LATAK).

Током састанка ЕА LС комитета презентоване су информације, односно одлуке које су усвојене на претходној седници Генералне скупштине (GA) ЕА, а релевантне су за акредитацију лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање, као и остале информације са других комитета ЕА (HHC, EХ), као и радних група ЕА (EA WG Health Care Medical Laboratories, EA ILC Testing и EA ILC Calibration). Презентоване су и одређене информације у вези предстојећег заједничког састанка радних група EA ILC Testing и EA ILC Calibration који се одржава у другој половини марта у Лондону.

Представљена је последња верзија документа ЕА-4/02, Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration о којој се дискутовало током састанка, а о којој ће, уз одређене мање измене, гласати чланице ЕА. Такође, радне групе су представиле следећа документа за чију измену су били задужени чланови одговарајућих ЕА техничких мрежа - (EA TN Mech/Elec and EA TN Food): ЕА-4/15, Accreditation for Non-Destructive Testing и ЕА-4/09, Accreditation of Sensory Testing Laboratories. За оба документа је неопходно да чланице ЕА LС комитета још једном дају своје коментаре пре званичног гласања од стране ЕА.


Представљен је и предлог документа, односно смернице за исказивање флексибилног обима акредитације у области GMO испитивања који је настао у оквиру European Network of GMO Laboratories (ENGL).

И даље је важеће издање документа, недавно усвојено од стране ILAC-а, ILAC P10, ILAC Policy on Traceability of Measurement Results, а које је изазвало низ дискусија међу присутнима. Посебно се водила расправа у вези примене трећег начина према документу за остварење прихватљиве следивости мерења (оправданост примене, начин оцењивања, разлози за примену и сл.).


С обзиром да је одлуком ЕА GА акредитација PT провајдера постала део ЕА MLA споразума, радна група је израдила први нацрт документа у вези исказивања обима акредитације PT провајдера који је достављен свим члановима ЕА LC комитета на дискусију.


Заинтересоване стране су и овај пут имале шансу да представе активности из претходног периода, као и активности везане за сарадњу са ЕА. Активности ENFSI-ја (European Network of Forensic Science Institutes) су кратко представљене, док је представник EDQM-а (European Directorate for Quality of Medicine and Health Care) детаљно представио активности заједничких оцењивања и анализу искустава из ових оцењивања које ова организација спроводи у сарадњи са акредитационим телима појединих земаља у Европи (Немачка, Аустрија).

Током састанка реализоване су и две радионице на следеће теме: акредитација произвођача референтних материјала и мишљења и тумачења као захтев стандарда ISO/IEC 17025. Обе теме су изузетно важне, јер је одлуком ЕА GА акредитација произвођача референтних материјала постала део ЕА MLA споразума, али постоји низ активности које треба хармонизовати (референтни документ, транзициони периоди за хармонизацију и сл.). С друге стране, могућност дата стандардом ISO/IEC 17025 да лабораторије за испитивање дају мишљења и тумачења у извештајима о испитивању под одређеним условима још увек представља дилему и „отворено питање“ за многа акредитациона тела (јасна граница према контролисању и сертификацији, део обима акредитације или не, посебни захтеви за особље које је овлашћено за давање мишљења и тумачења, начин оцењивања и сл.). Питања, везана за обе теме, биће разматрана и током наредног састанка ЕА LC комитета.


Састанку су испред АТС-а присуствовале Љиљана Маркићевић и Наталија Јовичић Зарић.