Навигација

Одржан 9. састанак ЕА ННС комитета

Међународне активности

9. састанак Хоризонталног комитета (ЕА ННС) Европске организације за акредитацију (ЕА) одржан је  у периоду од 19. до 20. марта 2013. године у Бриселу, Белгија.

 


Састанак је обухватио неколико главних тема које се односе на следеће:
-    хармонизација примене стандарда ISO/IEC 17011 и Уредбе ЕЗ бр. 765/2008;
-    акредитација нотификованих тела и хармонизација у примени документа ЕА 2/17;
-    секторске шеме и
-    документа у надлежности ЕА ННС комитета.

У вези хармонизоване примене стандарда ISO/IEC 17011 и Уредбе ЕЗ бр. 765/2008 дискутовано је о више аспеката и то: принципима акредитације тела за оцењивање усаглашености која имају више локација (multi site accreditation) и усвајања заједничког става чланица ЕА који ће бити дат кроз додатак документу ЕА 2/13; оцењивање т.7.11 стандарда ISO/IEC 17011 у складу са објашњењем који је дат у тексту ILAC-ARC групе Guidance on how to assess the requirement on “Proven Stability”; поступци и политика узорковања послова оцењивања усаглашености у поступцима реализације осведочења у рад тела за оцењивање усаглашености при оцењивањима које спроводе акредитациона тела; јединствени начин исказивања обима акредитације нотификованих тела.

Када је реч о акредитацији нотификованих тела и хармонизованој примени документа ЕА 2/17 усвојен је документ ЕА ННС комитета „Акредитација као алат при нотификацији“ у којем су описане основне предности коришћења акредитације као предуслова за нотификацију. Настављен је рад на документу у вези избора различитих врста тела за оцењивање усаглашености за различите модуле у Директивама Новог приступа и коришћење приступа „1+“. Презентован је нацрт нове верзије документа Европске комисије „Blue Guide“ чије се усвајање очекује до краја 2013. године.

Прихваћен је предлог новог приступа преиспитивању секторских шема у новој измени документа ЕА 1/22, EA Criteria and Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA members на чијој измени ће Радна група интензивно радити у наредном периоду.

Представљене су и активности у вези измене документа ЕА 1/06, The EA Multilateral Agreement и анекса документа ЕА 2/15, EA requirements for the accreditation of flexible scopes у области акредитације лабораторија.


Састанку је у име Акредитационог тела Србије присуствовала Наталија Јовичић Зарић.