Навигација

Нове акредитације у мају и јуну 2013. године

Актуелности

Током маја и јуна месеца 2013. године Акредитационо тело Србије донело је одлуке о додели акредитације за две лабораторије за испитивање, четири контролна тела, једно тело за сертификацију особа, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, укидању акредитације, итд.   

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

- МПП “ЈЕДИНСТВО“ АД СЕВОЈНО, Лабораторија за ИБР Севојно;


- Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, Центар за техничка испитивања, Ниш,

контролним телима:


- Фабрика мерних трансформатора Зајечар А.Д., Зајечар;

- Јавно комунално предузеће Водовод и канализација ПО Панчево, Сектор водоводна мрежа, Панчево;

- Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Београд, Дирекција за пренос електричне енергије, Погон за техничку подршку преносном систему, Сектор за мерење електричне енергије;

- Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет робе на велико и мало
експорт-импорт и услуге ТРИМ д.о.о., Јагодина;

сертификационом телу за сертификацију особа:


- Завод за заваривање А.Д. ЗАВОД-ЦЕРТПерс, Београд.

Акредитација је укинута контролним телима:

- ЕЛЕКТРОКОНТАКТ ДОО, Краљевo

- UNI-TRADE GROUP DOO, Суботица

- ТАХОФИЛМ ДОО, Петровац.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.