Навигација

Одржана 23. седница CPC комитета ЕА

Међународне активности

Двадесет трећа седница Комитета за комуникације и публикације (CPC) Европске организације за акредитацију (ЕА) одржана је у периоду од 24. до 25. априла 2013. године у Букурешту, Румунија, у организацији Румунског акредитационог тела (RENAR).


На почетку седнице учесницима се обратила Claudia Maracine, RENAR, која је учесницима пожелела добродошлицу и успешан састанак.


Представљајући најважније вести из протеклог периода, председавајући CPC комитета, Vagn Andersen, је обавестио чланове CPC комитета да су на седници Генералне скупштине ЕА, која је одржана у новембру 2012. године, изабрани нови председавајући ЕА, ЕА MAC комитета, као и ЕА HHC комитета, док ће чланови ЕА EX комитета бити изабрани током седнице Генералне скупштине ЕА у мају 2013. године. Такође је најавио да ће нови Оквирни споразум о партнерству (Framework Partnership Agreement, FPA) за период 2014-2017 ускоро бити потписан са Европском комисијом.


Током седнице се расправљало, пре свега, о унапређењу комуникације са државним органима и законодавцима у свим државама чланицама ЕА па је стога представљен Водич за владу и законодавце, који је израдила ILAC-ова Радна група (MCC TFG), како би се брошуре међународних организација за акредитацију промовисале на нивоу ЕУ.


Председавајући CPC комитета је нагласио важност дефинисања активности које се не могу сматрати акредитацијом у смислу хармонизованих стандарда, Уредбе 765 (ЕЗ) и стандарда ISO/IEC 17011. Чланови CPC комитета су обавештени да је Извршни комитет ЕА (Executive Committee) дефинисао послове акредитације, које се заснивају на хармонизованим стандардима, Уредби (ЕЗ) бр. 765 и стандардом ISO/IEC 17011, односно оне послове који се не сматрају акредитацијом, већ само оцењивањем. Разлика између ових послова ће бити јасно дефинисана у документу EA-1/17 S2 и биће један од критеријума за чланство у ЕА. Из тог разлога ће национална акредитациона тела морати да провере да ли вршењем послова, који нису акредитација, постају конкурентни телима за оцењивање усаглашености.


Закључено је да лого ЕА мора да буде у складу са новим дизајном вебсајта ЕА иако ће рад на новом дизајну дуго трајати због потребног консензуса. Такође, коначна верзија EA MLA брошуре би требало да буде објављена на вебсајту ЕА након исправке.


Годишњи извештај ЕА (EA MLA Annual Report 2012) за 2012. годину је ажурирана и унапређена верзија истог извештаја за 2011. годину.


Председавајући CPC комитета је нагласио да је од изузетне важности да се одлучи каква врста вести, односно које теме ће бити у фокусу вести на новом вебсајту ЕА, о чему ће одлуку донети председавајући свих комитета ЕА. CPC комитет има само саветодавну улогу када је реч о овом питању (предлог је да се објављује 3 вести месечно осим у летњем периоду и то вести које се тичу активности националних акредитационих тела чланица ЕА).


Такође је дискутивано о раду на новој структури секције намењене само чланицама ЕА (intranet) што је предвиђено и буџетом за ову годину. Приоритет ће бити чување докумената и „online“ пријава за састанке/обуке ЕА.


Кратка информативна брошура за запослене у Европској комисији је завршена, а све у циљу промоције ЕА на нивоу читаве Европске комисије.


Процедура ЕА за решавање приговора и жалби (EA-1/17-S3 A 2011 “Supplement 3 to EA-1/17, EA Rules of Procedure – EA Procedure for the investigation and resolution of Complaints and Appeals”) ће бити измењена, а текст у вези са овим питањем ће бити посебно објављен на вебсајту ЕА (“EA handling complaints from accredited CABs and third parties?”).


Једно од важних питања, о којем се расправљало током састанка, се односило на дефинисање минималног броја дана, које АТ додељују за обављање активности из обима потписаног EA MLA споразума, будући да је допринос раду комитета и радних група ЕА од суштинског значаја за несметан раст и развој чланица ЕА.


Рад на плану рада CPC комитета за 2013-2014. годину (CPC Work Plan 2013-2014) је настављен како би се прецизније дефинисале активности везане за могућности претраживања базе акредитованих ТОУ на вебсајту ЕА (EA Search Facility), вести које се постављају на вебсајту ЕА, нову структуру секције намењене само чланицама ЕА, ЕА лого и ревизију документа EA-1/19.

Следећа седница CPC комитета биће одржана у периоду од 18. до 19. септембра 2013. године у Варшави, Пољска, а домаћин ће бити Пољско акредитационо тело (PCA).

Досадашњи председавајући CPC комитета, Vagn Andersen, се повлачи са ове функције будући да је на заседању Генералне скупштине ЕА у мају изабран нови председавајући CPC комитета (Peter Kronvall, SWEDAC).

У раду комитета је испред АТС-а учествовала Катарина Богојевић.