Навигација

ДМДМ - Обавештења о прелазним периодима Правилника

Обавештења

Правилник о вагама са неаутоматским функционисањем („Службени гласник РС”, број 17/13) ступио је на снагу 1. марта 2013. године. Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) је у складу са тим издала Обавештење о прелазном периоду Правилника о вагама са неаутоматским функционисањем.

Правилник о мерилима („Службени гласник РС”, број 63/13) ступио је на снагу 27. јула 2013. године. ДМДМ је у складу са тим издала Обавештење о прелазном периоду Правилника о мерилима.