Навигација

Оцењивање према стандарду SRPS ISO/IEC 17024:2012

Актуелности

У вези информације објављене 18. априла 2013. године обавештавамо да


Акредитационо тело Србије (АТС) од 15.10.2013. године спроводи оцењивања према стандарду SRPS ISO/IEC 17024:2012 Оцењивање усаглашености - Oпшти захтеви за тела која обављају сертификацију особа и након тог периода не прима нове пријаве за акредитацију према SRPS ISO/IEC 17024:2005. Сертификационим телима за сертификацију особа, која су започела поступак оцењивања према SRPS ISO/IEC 17024:2005, биће дата могућност да се изјасне у односу на које издање стандарда желе да заврше поступак оцењивања. После 01.06.2014. године АТС неће додељивати нове акредитације према SRPS ISO/IEC 17024:2005.


Оцењивање акредитованих сертификационих тела за сертификацију особа у смислу преласка/прилагођавања/усаглашавања новом издању стандарда спровешће се током редовних надзорних оцењивања, а најкасније до 01.02.2015. године. С тим у вези, АТС ће усагласити активности оцењивања са сваким акредитованим сертификационим телом понаособ.


Пре сваког оцењивања у сврху преласка/прилагођавања/усаглашавања новом издању стандарда, АТС ће тражити од сертификационих тела да доставе „gap“ анализу/план имплементације како би сертификационо тело приказало како је имплементирало нове захтеве стандарда из 2012. године. Тај документ ће користити тимови за оцењивање АТС-а у поступцима оцењивања.


После 01.07.2015. године престају да важе све додељене акредитације према стандарду SRPS ISO/IEC 17024:2005. Акредитованим сертификационим телима за сертификацију особа, која до тог периода не успеју да се прилагоде новом издању стандарда, акредитација ће бити укинута.