Навигација

АТС започиње оцењивање према SRPS ISO/IEC 17065:2013

Актуелности

SRPS ISO/IEC 17065:2013 Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која сертификују производе, процесе и услуге

У вези са информацијом објављеном 18. априла 2013. године, која се односила на прелазне периоде за примену новог издања стандарда SRPS ISO/IEC 17065, SRPS ISO/IEC 17065:2013 Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која сертификују производе, процесе и услуге, АТС вас обавештава o следећем:

- након 15.12.2013. године АТС неће примати нове пријаве према стандарду SRPS EN 45011:2004;

- АТС ће започети са оцењивањем према стандарду SRPS ISO/IEC 17065:2013 Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која сертификују производе, процесе и услуге од 01.03.2014. године;

- Оцењивање акредитованих сертификационих тела за сертификацију производа, у смислу преласка/прилагођавања/усаглашавања новом издању стандарда, спровешће се током редовних надзорних оцењивања или поновних оцењивања,  а најкасније до 15.03.2015. године. С тим у вези, АТС ће усагласити активности оцењивања са сваким акредитованим сертификационим телом понаособ;

- Пре сваког оцењивања у сврху преласка/прилагођавања/усаглашавања новом издању стандарда АТС ће тражити од сертификационих тела да доставе „gap“ анализу/план имплементације како би сертификационо тело приказало како је имплементирало нове захтеве стандарда из 2013. године и упоредну листу у којој ће бити приказано како су захтеви стандарда SRPS ISO/IEC 17065:2013 имплементирани у документовани систем менаџмента сертификационог тела. Ова документа ће користити тимови за оцењивање у поступцима оцењивања;

- После 15.09.2015. године престају да важе све додељене акредитације према стандарду SRPS EN 45011:2004. Акредитованим сертификационим телима за сертификацију производа, која до тог периода не успеју да се прилагоде новом издању стандарда, акредитација ће бити укинута.