Навигација

Нове акредитације у децембру 2013. године

Актуелности

Током децембра месеца 2013. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуке о додели акредитације за једну лабораторију за испитивање и три контролна тела, једну одлуку о укидању акредитације, као и низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, итд.  

Додељена је акредитација лабораторији за испитивање:

- Друштво за услуге у области заштите ТЕХПРО доо, Лабораторија за испитивање ТЕХПРО, Београд

и контролним телима

- ДОО Термоинжењеринг Панчево,

- ITC KONTROL d.o.o., Нови Београд,

- TERMOENERGETIK PLUS d.o.o. Београд-Крњача.

Акредитација је укинута лабораторији за испитивање:

- Пољопривредна стручна служба АГРОЗАВОД ДОО Вршац.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.