Навигација

Нове активности Удружења акредитованих тела за оцењивање усаглашености

Актуелности

На првом састанку Одбора овог Удружења усвојен је пословник, разматране смернице за програм, а иницирано је и оснивање групација које ће радити као облик непосредног повезивања чланова Удружења из одређених обима акредитације. За председницу Одбора новоформираног Удружења акредитованих тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) изабрана је мр Сњежана Пупавац, а за заменика председника проф. др Александар Петровић.

У раду прве седнице Одбора учествовала је потпредседница Привредне коморе Србије, Видосава Џагић, која акредитована ТОУ сматра значајним чиниоцем у развоју инфраструктуре квалитета у Србији. Инфраструктура квалитета у процесу глобализације међународне економије представља основу регионалне и међународне трговине и значајан је фактор заштите животне средине, здравља и безбедности потрошача.

Чланице новог Удружења добијају могућност за хоризонтално повезивање са чланицама других удружења из различитих сектора привреде у циљу активног учешћа у креирању секторских политика када је у питању квалитет и оцењивање усаглашености.

За више информација посетите http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=10793.