Навигација

АТС одржао предавање за студенте ФОН-а

Актуелности

Јуче је у просторијама Факултета организационих наука, Универзитета у Београду, одржано још једно предавање за студенте четврте године (студијска група: Управљање квалитетом) у циљу промоције значаја акредитације и међународног признања АТС-а.

Предавање је отворио проф. др Војислав Божанић, професор Факултета организационих наука, који се том приликом захвалио Јасни Стојановић, в.д. директору АТС-а, што наставља да подржава младе генерације студената који ће једног дана и сами моћи да дају свој допринос у овој области.

На самом почетку свог предавања Јасна Стојановић је објаснила студентима начин рада АТС-а како би могли да виде како се практично примењује знање које су стекли током студија. На самом почетку предавања в.д. директора је истакла да је главни циљ акредитације безбедност и заштита јавног интереса, као и да је акредитација важна за опште здравље и безбедност, безбедност и здравље на раду, заштиту потрошача, као и заштиту животне средине. У међународном контексту то значи да акредитација омогућава слободан проток роба и услуга и уклањање трговинских баријера у складу са чланом 6.1 Споразума о техничким препрекама трговини Светске трговинске организације. Такође је објашњен принцип функционисања светске мреже акредитације и значаја потписаних мултилатералних споразума међународних организација за акредитацију (ILAC и IAF), као и Европске организације за акредитацију (ЕА). Појашњено је које све ISO стандарде АТС користи у свом раду са посебним освртом на значај стандарда ISO/IEC 17011 као најважнијег стандарда за рад АТС-а. У том смислу је било потребно поменути да је поновно колегијално оцењивање АТС-а спроведено прошле године са циљем да се провери усклађеност успостављеног система акредитације са захтевима стандарда ISO/IEC 17011, одговарајућим захтевима европске регулативе (Уредба (ЕЗ) бр. 765/2008), као и смерницама и упутствима EA, ILAC-а и IAF-а.

Захваљујући међународном признању АТС-а и сталном унапређењу промоције акредитације у 2013. години је акредитовано 520 тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) што је за 39% више у односу на број акредитованих ТОУ у 2009. години.

Стратешки циљеви АТС-а у 2014. години ће и даље бити усмерени ка успешном одржавању потписаних MLA споразума (ЕА MLA/ILAC MRA/IAF MLA), даљем унапређењу сарадње са министарствима и свим заинтересованим странама, континуалном унапређењу система акредитације, компетентности како оцењивача тако и запослених АТС-а, као и ка даљој интерактивној комуникацији са ТОУ и проширењу области акредитације.

Након предавања студенти су поставили велики број питања Јасни Стојановић како би сазнали који су рокови за дефинисање и прихватање предлога корективних мера, какав је статус АТС-а у ЕУ, има ли потребе за поновним испитивањима производа када се пласирају на тржиште ЕУ, који је однос између акредитације и овлашћивања, који је значај прекограничне акредитације и сл.

На крају је Јасна Стојановић позвала студенте да редовно читају интернет страницу АТС-а која им може бити драгоцен извор информација приликом израде стручних радова.  
 

проф. др Војислав Божанић са студентима

Атмосфера са предавања


Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а, одговара на питања студената