Навигација

Одржан 27. састанак Комитета ЕА за лабораторије

Међународне активности

27. састанак Комитета за лабораторије (ЕА LС) Европске организације за акредитацију (EA) је одржан у Валети, Малта, у периоду од 11. до 13. марта 2014. године. Након отварања састанка и представљања присутних, усвојен је записник са претходног, 26. састанка ЕА LС који је одржан у Бриселу у септембру 2013. године, а представљен је и статус активности са последњег састанка ЕА LС (стање ревизије EA-4/15; активности у вези МЛА споразума за ПТ провајдере и произвођаче референтних материјала; активности у вези наставка рада на документу „Мишљења и тумачења“).


Представљене су информације Извршног комитета ЕА (EA EX) и Генералне скупштине ЕА (ЕА GA) по питањима везаним за ЕА LС. Највише времена је проведено у дискусији у вези реиздавања извештаја о испитивању у случају када се мења назив робне марке/производа (веза са т.5.10.9 стандарда ISO/IEC 17025), јер је ЕА GA одложила доношење коначне одлуке у вези документа који је предложио Комитет за лабораторије. На основу одлуке ЕА GA неопходно је формирање „position paper“ са посебним освртом на разјашњење између активности, које спроводи акредитована лабораторија, и активности које спроводи лабораторија која је нотификовано тело.

Акредитација узорковања као самосталне активности је била предмет краће дискусије узимајући у обзир различите политике које спроводе акредитациона тела. Поменут је и закључак радне групе ILAC WG у вези могућности акредитације узорковања као самосталне активности. Одлучено је да се о овом питању дискусија настави, уколико буде потребно, на основу закључака са следећег састанка Хоризонталног комитета ЕА (ЕА ННС) у чијој је надлежности сада питање акредитације узорковања као самосталне активности.

Дат је осврт у вези активности ILAC-а везане за МЛА споразум за произвођаче референтних материјала као наставка рада на ревизији документа ILAC G19 (акредитација у области форензике).

Заинтересоване стране су представиле своје активности из претходног периода, као и активности у сарадњи са ЕА: наставак сарадње са IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements) посебно у области ПТ активности за послове испитивања; др Urlich Rose презентовао је активности („joint assessments“) које је реализовао EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare) у сарадњи са националним акредитационим телима; презентоване су активности ЕРРО (The European and Mediterranean Plant Protection Organisation) у вези са флексибилним обимом, као и активности у циљу решавања проблема расположивости ПТ активности у овој области; EURACHEM је презентовао информацију о новом издању документа у области микробиолошких испитивања за који се сада очекује да замени документ ЕА-4/10 (напомена: коначна одлука о повлачењу ЕА-4/10 се очекује у мају на састанку EA GA). 

У оквиру извештаја о раду управљачких (management) и радних група ЕА LС-а представљени су извештаји сваке од група понаособ:

-WG Health Care - документ у вези акредитације за POCT (Point of care testing) улази у следећу фазу коментарисања од стране чланица ЕА; обука за акредитациона тела у вези захтева новог издања стандарда ISO 15189 ће бити реализована у јуну ове године;

- WG ILC Testing и WG ILC Calibration - усвојен је петодишњи план „highlighted“ ПТ активности и донете су одлуке у вези евалуације резултата учешћа у овим активностима током колегијалних оцењивања;

- TN Calibration - посебних активности није било сем размене одговора на неколико питања постављених путем мреже;

- TN Environment - чланови комитета су обавештени о намери CEN-а да трансформише CEN/TS 15675 у стандард;

- TN Mechanical & Toys Testing - у претходном периоду достављени су коментари и примедбе на последњу верзију ревизије документа EA-4/15; радна група ће наставити рад на усаглашавању документа узимајући у обзир чињеницу да су у постојећи предлог ревизије већ унети захтеви нове верзије стандарда ISO/IEC 17020, да постојећи предлог садржи позивање на велики број техничких стандарда што је неопходно узимајући у обзир карактер и захтеве у вези уиспитивања без разарања (NDT testing/inspection) и, најважније, захтеви у вези сертификације/одобравања особља које обавља ову врсту активности биће јасније дефинисани узимајући у обзир недостатак хармонизованог приступа међу чланицама ЕА и постојање захтева у националним прописима;

- TN Food and Feed - поједине чланице ЕА су изнеле предлог у вези формирања документа за акредитацију у области испитивања пестицида; пре коначне одлуке у вези овог предлога спровешће се анкета међу чланицама EA LC-а у вези потребе за постојањем оваквог документа;

- TN Forensics - чланови комитета су обавештени о активностима CEN TC 419 на развоју новог стандарда у области форензичке науке;

- TFG RMP PTP - усвојен је предлог за формирање ЕА документа за акредитацију произвођача референтних материјала, као и предлог за повлачење документа ЕА-2/09;

Радна група наставља, и поред евидентних разлика у тумачењу захтева стандарда ISO/IEC 17025 међу националним акредитационим телима, активности на нацрту документа EA - х/хх – Guidance on Assessing Opinions and Interpretations.

Узимајући у обзир чињеницу да је прорачун мерне несигурности изазов за многе области испитивања, организована је дискусија у вези захтева за успостављањем политике у вези процене мерне несигирности (5.4.6.1 – 5.4.6.3 ISO/IEC 17025) и начина извештавања о истој (5.10.3.1 ISO/IEC 17025). Резултати дискусије ће бити разматрани на састанку ILAC-а посвећеном измени документа ILAC-G17:2002 Introducing the Concept of Uncertainty of Measurement in Testing in Association with the Application of the Standard ISO/IEC 17025.

Састанку су испред Акредитационог тела Србије присуствовали мр Наталија Јовичић Зарић и Љиљана Маркићевић.