Навигација

Нове акредитације у мају 2014. године

Актуелности

Током маја месеца 2014. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуке о додели акредитације за једну лабораторију за испитивање и једно контролно тело, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу и укидању акредитације, итд.

Додељена је акредитација лабораторији за испитивање:

- Безбедност на раду и заштита од пожара д.о.о., Сента, Техничка лабораторија, Сента

контролном телу:

- Иновациони центар Машинског факултета у Београду, д.о.о , Београд.

Акредитација је укинута лабораторији за испитивање:

- ТЕРМОЕЛЕКТРО ДОО, Сектор Квалитет, Лабораторија Арматура, Београд.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.