Навигација

34. заседање Генералне скупштине ЕА

Међународне активности

Генерална скупштина Европске организације за акредитацију (EA GA) је на 34. заседању, које је одржано 19. и 20. новембра 2014. године у Хагу, Холандија, усвојила, поред осталих, следеће резолуције:

• EA GA је донела одлуку да Извршни комитет започне рад на ревизији документа EA-1/17 – EA Rules of Procedure како би се усагласио са документом EA-0/00, везаним за оснивање управљачких група у оквиру комитета/савета, и са документом EA-1/14

• EA GA је, на препоруку Извршног комитета, именовала Наталију Јовичић Зарић, заменика председавајућег Комитета за лабораторије, за вршиоца дужности председавајућег Комитета за лабораторије до следећих избора у мају 2015. године. Тако је Наталија Јовичић Зарић постала и члан Извршног комитета

• EA GA је, на препоруку Извршног комитета, усвојила ревидирани План ЕА за период 2014-2017. година, односно Програм рада за 2014. годину и нацрт Програма рада за 2015. годину, као и ревизију буџета ЕА за 2014. и 2015. годину

• EA GA је подржала одлуку Извршног комитета на основу које ће са Европским удружењем за сертификацију електричних производа (European Electrical Products Certification Association, EEPCA) и Међународном мрежом за сертификацију (International Certification Network, IQNet), бити потписани споразуми у складу са документом EA-1/15: EA Policy for Relations with Stakeholders

• EA GA је размотрила резолуцију Међународног форума за акредитацију (IAF) број 2014-17 у којој се наводи да је Генерална скупштина одлучила да прошири обим IAF MLA споразума како би исти укључио акредитацију тела за валидацију и верификацију, а у вези са емисијом гасова са ефектом стаклене баште (главни обим, стандард ISO 14065), односно резолуцију Међународне организације за акредитацију лабораторија (ILAC) број 18.16 у којој се наводи да Генерална скупштина одобрава проширење ILAC MRA споразума који ће укључити акредитацију ПТ провајдера, а што ће захтевати измену ILAC-ових докумената којима се дефинише поступак колегијалног оцењивања

• EA GA је усвојила нове верзије следећих докумената: IAF/ILAC A1:02/2014 IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements (Arrangements): Requirements and Procedures for Evaluation of a Regional Group и IAF/ILAC A2:02/2014 IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements (Arrangements): Requirements and Procedures for Evaluation of a Single Accreditation Body

• EA GA је, на предлог Извршног комитета, донела одлуку да се повуче документ EA-2/17 M rev01, док ће нова верзија овог документа бити објављена као информативни документ и прослеђена Пројектном тиму „Акредитација у сврху нотификације“. На препоруку Комитета за контролна тела донета је одлука да се повуче документ EA-5/03 M:2008 - Guidance for the implementation of ISO/IEC 17020 crime scene investigation о чему ће бити обавештено Европско удружење института за форензику (European Network of Forensic Science Institutes, ENFSI). Такође, на препоруку Комитета за контролна тела донета је одлука да се усвоји документ ILAC G19:08/2014 - Modules in a Forensic Science Process као информативни документ који ће користити све чланице ЕА

• EA GA је усвојила ревидиран програм рада Комитета за сертификациона тела за 2015. годину, а на препоруку Комитета за сертификациона тела је усвојила следећа документа са обавезном применом за све чланице ЕА: IAF MD 13:2014 - Knowledge Requirements for Accreditation Body Personnel for Information Security Management Systems (ISO/IEC 27001); IAF MD 14:2014 - Application of ISO/IEC 17011 in Greenhouse Gas Validation and Verification (ISO 14065:2013); IAF MD 15:2014 - IAF Mandatory Document for the Collection of Data to Provide Indicators of Management System Certification Bodies' Performance; IAF MD 16:2014 - Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Food Safety Management Systems (FSMS) Certification Bodies

• EA GA је, на препоруку Комитета за сертификациона тела, усвојила прелазне периоде за примену следећих стандарда као нормативних докумената:

- ISO 14001:2015: Environmental Management Systems – Requirements with guidance for use – прелазни период је три године од дана објављивања

- ISO/IEC 17021-1:2015: Conformity Assessment – Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of Management Systems – прелазни период је две године од дана објављивања

- ISO 50001: Energy management systems - Requirements with guidance for use и ISO 50003: Energy management systems - Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems - прелазни период за стандард ISO 50003 је три године од дана објављивања (14.10.2014. године)

• EA GA је, на предлог Комитета за сертификациона тела, усвојила ETSI / EA Recommendations regarding Preparation for Audit under EU Regulation (EU) No 910/2014 Article 20.1

• EA GA је усвојила ревидиран Пословник о раду Комитета за лабораторије

• EA GA је усвојила документ ILAC-P9:06/2014 - ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities
• EA GA је донела одлуку да ће Комитет за комуникације и публикације (Communications and Publications Committee, CPC) бити задужен за развој секције намењене само чланицама ЕА (intranet) као корисног средства за размену информација између чланица ЕА.

Милица Лукешевић, в.д. директора АТС-а, и Јасна Стојановић, помоћник директора за међународну сарадњу, су, у име АТС-а, присуствовале 34. заседању Генералне скупштине  ЕА.