Навигација

Нова седница Управног одбора АТС-а

Актуелности

Управни одбор Акредитационог тела Србије (АТС) је на својој 2. седници, одржаној  1. децембра 2014. године, сходно члану 16. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Акредитационог тела Србије дао сагласност на нови Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Акредитационом телу Србије и донео Одлуку о критеријумима за утврђивање висине зарада, накнада и других примања запослених у Акредитационом телу Србије.

Сходно члану 17. Статута Акредитационог тела Србије, према којем, између осталог, Управни одбор даје сагласност о склапању билатералне и мултилатералне сарадње са другим акредитационим телима, односно регионалним и међународним организацијама за акредитацију, Управни одбор је дао сагласност на склапање Споразума о сарадњи у области акредитације између Словеначког акредитационог тела и Акредитационог тела Србије.

Управни одбор је именовао и нове чланове Савета за акредитацију и то: Љубишу Димитријевића, из Привредне коморе Србије, као представника привредних друштава, предузетника, комора и слично, и Голуба Ћирковића, из Предузећа за производњу гума Тигар Пирот, менаџера за специјалне пројекте из области квалитета, као представника удружења произвођача.