Навигација

АТС објавио ажурирану листу акредитованих ЛЕ земаља у региону

Обавештења

Од 12. маја 2012. године, када је одржана Регионална конференција о акредитацији у оквиру регионалног IPA 2011 пројекта Европске уније „Инфраструктура квалитета у земљама западног Балкана и Турској“, Акредитационо тело Србије (АТС) редовно ажурира и објављује јединствену листу свих акредитованих лабораторија за еталонирање земаља у региону корисница поменутог регионалног IPA 2011 пројекта.

Иницијатива за објављивање ових података је потекла од представника акредитационих тела земаља из региона (АТС - Србија, ХАА - Хрватска, БАТА - Босна и Херцеговина, АТЦГ - Црна Гора, ДАК - Косово⃰ , ИАРМ - Македонија и DPA - Албанија), који су учествовали на поменутој регионалној конференцији, у циљу лакше размене информација и промоције сарадње у овој области.

Поменуту листу објављују све земље у региону на својим интернет порталима и у њој можете пронаћи податке о предметима и областима еталонирања, који су исказани у обимима акредитације, као и контакт податке акредитованих лабораторија за еталонирање.


⃰ This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and ICJ Advisory opinion on the Kosovo declaration of independence