Навигација

Нове акредитације у јануару 2015. године

Актуелности

Током јануара месеца 2015. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуке о додели акредитације за две лабораторије за испитивање и два контролна тела, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, укидању акредитације, итд.   

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

- ТОП-ГАС опрема под притиском д.о.о., Огранак Лабораторија за испитивање, Београд

- Универзитет у Новом Саду, Природно математички факултет, Департман за биологију и екологију, Лабораторија за палинологију, Нови Сад

и контролним телима:

- Предузеће за мерење, инжењеринг и сервис МЕРИС д.о.о., Београд

- TUV RHEILAND DOO, Београд.

Акредитација је укинута:

- контролном телу Метал-Инспект ДОО Београд и

- лабораторији за испитивање Предузеће за изградњу, промет и услуге у делатности течног нафтног гаса и природног гаса „ТОП ГАС“ д.о.о., Лабораторија за испитивање, Београд (на сопствени захтев).

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.