Навигација

Нове акредитације у фебруару 2015. године

Актуелности

Током фебруара месеца 2015. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуке о додели акредитације за два контролна тела, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, укидању акредитације, итд. 

Додељена је акредитација контролним телима:

-VSS CONTROL d.o.o., за контролу лифтова, дизалица и самоходних машина, Нови Сад

-TRCpro d.o.o. (Технички развојни центар), Контролно тело, Петроварадин.

Акредитација је укинута контролним телима:

-Институт „Кирило Савић“ АД Београд

- SAYBOLT PAN ADRIATICA , Нови Сад.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.