Навигација

Нове акредитације у јулу 2015. године

Актуелности

Током јула месеца 2015. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуке о додели акредитације за три лабораторије за испитивање, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, укидању акредитације, итд.

Додељена је акредитација лабораторијима за испитивање:

- Научно-технолошки центар НИС-Нафтагас д.о.о. Нови Сад, Дирекција за геологију и разраду лежишта, Сектор за регионалну геологију и геолошко истраживачке радове, Лабораторија Upstream, Нови Сад, Народног фронта 12
- Добровољно ватрогасно друштво Врачар, Лабораторија за испитивање, Београд-Врачар, Метохијска 42, локал 2.
- Предузеће за производњу, промет и услуге „АНТИПЛАМ“ ДОО Београд, Лабораторија за испитивање „АНТИПЛАМ“, Бранка Момирова 21, 11210 Београд – Крњача.

Акредитација је укинута лабораторији за еталонирање:

- DOO „AUDIO BM“ NOVI SAD, Нови Сад, Вука Караџића 1

и контролном телу:

- Привредно друштво за транспортне услуге, оправку и одржавање моторних возила "АУТОТРАНСПОРТ" ДОО, Костолац, Контролно тело „Аутоконтрол“, Николе Тесле 19, 12208 Костолац

као и контролним телима због преноса акредитације на правног следбеника:

- ЕД Центар доо Крагујевац, ЕД Електрођумадија Крагујевац, Крагујевац, Улица Слободе број 7
- ЕД Центар доо Крагујевац, ЕД Електроморава Смедерево, Служба за контролу мерила електричне енергије, Смедерево, Ђалиначка 60
- Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Електросрбија“ д.о.о. Краљево, Димитрија Туцовића 5
- Електровојводина доо, Служба за контролисање мерила електричне енергије, Нови Сад, Булевар ослобођења 100
- Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Југоисток“ доо Ниш, Центар за смањивање губитака, Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 46а.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.