Навигација

Нове акредитације у августу 2015. године

Актуелности

Током августа месеца 2015. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуке о додели акредитације за пет лабораторија за испитивање и једно контролно тело, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, укидању акредитације, итд.

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

- Magnalab doo, Мите Ружића 15а, Београд – Звездара

- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Лабораторија за биохемију, Пут доктора Голдмана бр. 4, Сремска Каменица

- ИМК „14. октобар“ A.Д, Систем управљања квалитетом, Лабораторија за испитивање, Крушевац, Јасички пут 2

- А.Д. ЗАВОД ЗА ГЕОТЕХНИКУ Суботица, Лабораторија за геомеханичка испитивања, Суботица, Сегедински пут 8

- LINDE GAS Србија Индустрија гасова а.д., Бечеј, Петровоселски пут 143

и контролном телу:

- Operativni inženjering plus društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd-Novi Beograd, Булевар Арсенија Чарнојевића 177, Београд.

Акредитација је укинута контролном телу:

- КП “Водовод и канализација“ Панчево,  Ослобођења 15.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.