Навигација

Нове акредитације у септембру 2015. године

Актуелности

Током септембра месеца 2015. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуке о додели акредитације за једну лабораторију за испитивање и једно контролно тело, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, укидању акредитације, итд.

Додељена је акредитација лабораторији за испитивање:

- АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Вранићи, Лабораторија за испитивање, Пут за Милићевце 14, 32205 Вранићи, Чачак

и контролном телу:

- Јавно предузеће “Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11, Београд, Служба - Лабораторија за електрична мерења (Kонтролно тело за контролисање и оверавање бројила електричне енергије), Београд, Војводе Степе 412.

Акредитација је укинута лабораторијама за испитивање:

- Институт „Кирило Савић“ АД Београд, Центар за испитивање и контролисање, Београд, Војводе Степе 51

- „АГРОЛАБ“ ДОО за контролу квалитета и квантитета робе, у производњи и промету, Суботица, Чантавирски пут бб

и контролном телу:

- ДОО ЕЛ-АС 2000 Краљево, Пријепољска 3, Краљево.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.