Навигација

Нове акредитације у новембру 2015. године

Актуелности

Током новембра месеца 2015. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуке о додели акредитације за једну лабораторију за испитивање и једну лабораторију за еталонирање, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, укидању акредитације, итд.

Додељена је акредитација лабораторији за испитивање:

- Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу, Институт за грађевинарство и архитектуру, Ниш, Александра Медведева 14

и лабораторији за еталонирање:

- Електротехнички институт DEC DOO Зрењанин, Кеј 2. Октобра 13, Зрењанин.

Акредитација је укинута лабораторији за испитивање:

- Предузеће за производњу, промет и услуге ЕНЕРГОТЕХНА ДОО, Лабораторија за испитивање, Нови Сад, Кијевска 24.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.