Навигација

Нове акредитације у фебруару 2016. године

Актуелности

Током фебруaра месеца 2016. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуке о додели акредитације за два контролна тела, две лабораторије за испитивање и једну медицинску лабораторију, односно низ одлука о додели акредитације, одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, укидању акредитације, итд.

Додељена је акредитација контролним телима:

- Привредно друштво за трговину и услуге Con - lab доо Београд-Нови Београд, Милутина Миланковића 25, Нови Београд

- ЈКП Водовод и канализација Зрењанин, Петефијева 13, Зрењанин

лабораторијама за испитивање:

- Институт за нуклеарне науке Винча, Лабораторија за физичку хемију, Мике Аласа 12-14, Београд – Гроцка

- „НРК ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО, Ванђела Томе бр. 19, Београд

и медицинској лабораторији:

- Завод за јавно здравље Суботица, Центар за микробиологију, Змај Јовина 30, Суботица.

Све детаљне информације о акредитованим телима за оцењивање усаглашености можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.