Навигација

Одржана радионица у вези новина које доноси стандард ISO/IEC 17021-1

Семинари

Акредитационо тело Србије је, у периоду од 15. до 17. марта 2016. године, било домаћин радионице током које су објашњене новине које доноси стандард ISO/IEC 17021-1, а која је одржана у оквиру регионалног ПТБ пројекта „Промоција регионалне сарадње у Југоисточној Европи у области инфраструктуре квалитета“. Поред представника домаћина, радионици су присуствовали и представници акредитационих тела из региона: Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Косова*, Македоније и Црне Горе.

Предавачи на обуци су били Janet Gascoigne и Phil Shaw из Акредитационог тела Велике Британије (UKAS).


Janet Gascoigne и Phil Shaw, UKAS

Основни циљ семинара је био да (водећи) оцењивачи размене искуства у вези примене, тумачења и начина оцењивања нових захтева стандарда ISO/IEC 17021-1:2015 Оцењивање усаглашености – Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента — Део 1: Захтеви), као и припадајућих делова (техничких спецификација) стандарда (делови 2-10) и стандарда нивоа 3, 4 и 5.
Током радионице су обухваћене следеће теме:

•   историјат настанка стандарда ISO/IEC 17021 и новине које доноси стандард ISO/IEC 17021-1
•    ISO/IEC 17021-2/ISO/IEC 17021-3 и документ IAF-а са обавезујућом применом (IAF MD10)
•    ISO/TS 22003:2013 и документ IAF-а са обавезујућом применом (IAF MD16)
•    ISO/TS 17023:2013 и документа IAF-а са обавезујућом применом (IAF MD1, IAF MD5, IAF MD11) - трајање провера
•    нова издања стандарда ISO 9001 и ISO 14001 (прелазни периоди, разлике)
•    искуства у примени стандарда ISO 27001 и ISO/IEC 27006:2015, као и документа IAF-а са обавезујућом применом (IAF MD 13)
•    искуства у примени стандарда ISO 50001 и очекивања (ISO 50003)
•    искуства у примени стандарда ISO 13485
•    искуства у примени стандарда ISO 28000

 


Учесници радионице

АТС ће, након што заврши припремне активности везане за измену документације и припрему оцењивача за оцењивање према новим захтевима стандарда, бити спреман да од 1. јуна 2016. године оцењује сертификациона тела према стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, односно после 30. априла 2016. године АТС неће прихватати пријаве за акредитацију према стандарду SRPS ISO/IEC 17021:2011, већ искључиво према стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015.

⃰ This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and ICJ Advisory opinion on the Kosovo declaration of independence.