Навигација

Увођење система квалитета у медицинске установе (канцер дојке)

Међународне активности

План Европске комисије да се у поступак скрининга и лечења рака дојке обезбеди квалитет спроводи Иницијатива Европске комисије задужена за канцер дојке (ECIBC) под координацијом Commission’s Joint Research Centre (JRC). Стога је у циљу упознавања европских земаља и заинтересованих страна о напретку на пројекту, одржан први пленарни састанак под називом „Improving breast cancer screening, diagnosis and care in Europe“ у периоду од 9. до 11. децембра 2015.  године у Lago Maggore у Италији.

Теме на састанку односиле су се на активности у вези следећих задатака нa пројекту:

•    Развој нове верзије европског водича  за скрининг и дијагностиковање канцера дојке  (European Guidelines for Screening and Diagnosis in Breast Cancer)  са новим знањима и доказима

•    Развој шеме обезбеђења квалитета за пружање услуга у свим фазама збрињавања канцера дојке (скрининг, дијагноза, лечење, рехабилитација  и палијативна нега) у Европи под називом  „The European Quality Assurance Scheme for Breast Cancer Services“ засноване на европским правним оквирима који се односе на акредитацију (Уредба (ЕЗ) бр. 765/2008).

На састанку су присуствовали представници националних акредитационих тела од којих се очекује да помогну развој система квалитета у поменутој области, стручњаци различитих специјалности, који учествују у скринингу и лечењу канцера дојке (радиолози, онколози, психолози и др.), представници других пројеката, који се спроводе у овој области, као и представници заинтересованих страна (европске организације, регулаторна тела, пацијенти). На скупу су из Србије учествовале др Љубинка Глигић, Акредитационо тело Србије (АТС), и др Верица Јовановић (Канцеларија за скрининг рака Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Београд).  


Учесници скупа

Представници националних акредитационих тела ЕУ и земаља, које су у поступку придруживања, презентовали су систем акредитације својих земаља у области скрининга, дијагностиковања и лечења канцера дојке. Др Љубинка Глигић  је на састанку представила структуру и активности Акредитационог тела Србије и статус у погледу акредитације/сертификације институција које учествују у пружању услуга у области канцера дојке у Србији. Закључак излагања је био да АТС може својим активностима да подржи развој система квалитета у области канцера дојке.

Да би се постигла усаглашеност у процесу акредитације тела за оцењивање усаглашености, које се баве заштитом здравља када је канцер дојке у питању, национална акредитациона тела ће користити хармонизоване ISO стандарде за акредитацију тела за оцењивање усаглашености која се баве овом делатношћу.

 


Атмосфера на састанку

 

За више информација молимо вас посетите:

ecibc.jrc.ec.europa.eu/-/plenary-of-the-european-commission-initiative-on-breast-cancer-ecibc-improving-breast-cancer-screening-diagnosis-and-care-in-europe-